Hyr in personal

En bemanningsprocess hos oss börjar alltid med dig som kund, utifrån just dina behov av kompetens och uppdragets längd. Vi förstår att vid inhyrning av personal kan det ibland vara brådskande, men det är viktigt för oss att inleda processen med att skaffa oss en förståelse för ert företag och vad ni efterfrågar.

 

Vår process för inhyrning av personal är omfattande och strukturerad, och vi har alla redskap på plats för en trygg inhyrning. När ni tar in en konsult är det vi som har arbetsgivaransvaret. När konsulten är på plats så är vi med er under hela inhyrningen och ser till att både ni som företag och konsulten har det bra.

Bemanning av hela tjänsteteam eller produktionsavdelningar

I vissa verksamheter är inhyrning av större personalteam ett viktigt redskap. Vi har mångårig erfarenhet av att leda stora personalgrupper med en mix av heltid och personalpool, både inom tillverkande industri och på tjänstesidan.

 

Vi har alla viktiga redskap på plats, såsom kollektivavtal, tidbokningssystem, rutiner för medarbetarsamtal och utveckling, mervärdesprogram för konsulterna, och bra kanaler för att snabbt kunna hitta personal.

Att vara konsult hos Qtym

Att vara konsult hos oss innebär att du är anställd hos Qtym men arbetar hos ett av våra kundföretag på ett kortare eller längre uppdrag.

 

Vi har hela arbetsgivaransvaret men kunden leder arbetet på plats. Vi har kollektivavtal vilket gör att du kan känna dig trygg i din anställning hos oss. Du har en konsultchef på Qtym som har en nära dialog med dig under och efter ditt uppdrag hos kunden och vi ser till att du känner dig som en Qtymare genom att anordna aktiviteter där alla anställda är välkomna.

Citat från konsult

Jag har varit Qtymare sedan 2016 och trivs bra hos Qtym och hos mitt kundföretag. Jag har trygghet med kollektivavtal och får det bästa från både Qtym och min arbetsplats.

– Nina Hillbom, Ekonom

Mer information

Vill du har mer information eller är intresserad av att diskutera hur vi kan hjälpa er med bemanning? Kontakta Erik Ramström.