Det här är vi på Qtym

054 – 14 18 00 info@qtym.se

Verkstadsgatan 20, 652 19 Karlstad

Erik Ramström

VD, Marknad, Rekrytering & Bemanning

erik.ramstrom@qtym.se +46 73 500 74 97

Sara Magnusson

HR-chef, Rekrytering & HR

sara.magnusson@qtym.se +46 72 514 18 22

Karin Fallander Sveder

Ekonomichef

karin.fallander@qtym.se +46 73 866 98 33

Lovisa Wallin

Konsultchef Bemanning

lovisa.wallin@qtym.se +46 72 085 32 92

Felicia Olsson

Konsultchef Bemanning

felicia.olsson@qtym.se +46 70 566 88 77

Susanne Ehn

HR-konsult

susanne.ehn@qtym.se +46 70 221 00 95

Sofia Graflund

Rekryteringskonsult

sofia.graflund@qtym.se +46 70 423 34 23

Stijn Bos

Rekryteringskonsult

stijn.bos@qtym.se +46 70 457 47 71

Sofia Kyrk

Rekryteringskonsult

sofia.kyrk@qtym.se +46 72 146 11 64

Visselblåsning

Att visselblåsa innebär att rapportera arbetsrelaterade oegentligheter eller problem som har orsakat eller kan komma att orsaka allvarlig skada för verksamheten och/eller dess intressenters intressen.

Mer information