Vad kan vi göra för dig?

När du väljer en partner för HR-arbete är erfarenhet och senioritet viktigt, du behöver en partner som byggt upp erfarenheter från många olika branscher, situationer och konjunkturer. Det har vårt team gjort, och vi kan bistå dig med bland en rad olika tjänster.

 

Operativt HR arbete
Kanske känner du som chef att det vore bra att ha ett stöd för dig och andra chefer i ”hur-gör-jag-nu” i de vanligast förekommande frågorna? Kanske vill du införa eller utveckla hur du introducerar nya medarbetare, få exempel på hur du kan genomföra medarbetardialoger eller hur du bäst genomför en avslutningsintervju? Du kanske har en konflikt på jobbet som behöver hanteras och du behöver bolla med någon?

 

Juridiskt stöd
Vi arbetar för att så långt som möjligt säkerställa att ditt företag följer gällande lag och förordningar, och vi ger råd för att minska juridiska risker. Kanske du behöver förhandla med en facklig organisation, säga upp en medarbetare, eller veta mer om vilken anställningsform du faktiskt får använda? Eller är det dags att genomföra en lönekartläggning?

 

Strategi
Vi är din partner och ditt bollplank för just dina HR strategier utifrån ditt företag och era mål. Allt från hur du kan tänka om rekrytering och kompetens över en längre tid, hur ni kan införa eller förbättra er medarbetardialog, hur er lönepolicy kan utvecklas, hur ni tänker kring löner och förmåner med mera.

 

Tillfälligt behov av mer HR
Det finns tillfällen i företag där behovet av mer kontinuerligt stöd inom HR kan vara aktuellt. Kanske en dag i veckan eller några timmar per vecka med HR på plats hos dig på företaget.

Citat från kund

Att hitta en partner som verkligen förstår hela CombinedX och våra dotterbolags behov av tjänster inom HR, personaljuridik och arbetsrätt har varit utmanande, men Susanne Ehn och Qtym har visat att de inte bara förstår, utan även levererar med enastående professionalism.

– Björn Magnusson, CombinedX

Mer information

Vill du har mer information eller är intresserad av att diskutera hur vi kan hjälpa er med HR-tjänster? Kontakta Sara.